Μενού Κλείσιμο

Cookies

O δικτυακός τόπος zetaarm.com χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας την απρόσκοπτη και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες λειτουργία μιας ιστοσελίδας, την προσωποποίηση σελίδων όπως πχ «Καλάθι», «Ο Λογαριασμός μου», με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση του χρήστη σε αυτές και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων με στόχο τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

Εάν δεν επιθυμείτε τα cookies να φυλάσσονται στον υπολογιστή σας, μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε.

Translate »