Μενού Κλείσιμο

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα zetarm.com συλλέγει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εγγραφής και παραγγελίας. Όπως είναι λογικό όταν κάνεις μια παραγγελία, απαιτείται να μας γνωστοποιήσεις κάποια προσωπικά σου στοιχεία για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ μας και η παράδοση των προϊόντων. Μπορείς βέβαια να επισκεφτείς το site ανώνυμα και να κάνεις μια παραγγελία ως επισκέπτης και όχι σαν ένας εγγεγραμμένος χρήστης. Και σε αυτήν την περίπτωση του επισκέπτη θα πρέπει να μας γνωστοποιήσεις κάποια προσωπικά στοιχεία.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Translate »